Arabski świat

ŚWIAT ARABSKI często wywołuje nieprzyjemne odczucia wywołane przez negatywne obrazy. Terroryzm, fanatyzm religijny, nieustające konflikty zbrojne, degradacja pozycji kobiet w życiu społecznym – o tym nie można zapomnieć i trudno przejść obojętnie.  Należy jednak pamiętać, że w każdej kulturze możemy odnaleźć zło i przemoc, propagowane przez fanatycznych przywódców, które potrafią zniszczyć każdego człowieka. blogkwiatki

Warto więc spojrzeć na Arabów przez pryzmat ich historii i tradycji…

Arabowie – jak wszystkie ludy Bliskiego Wschodu – prezentują kulturę patriarchalną. To mężczyźni są tu płcią dominującą i posiadają prawa nadzorowania i karania kobiet. Mąż może kierować życiem żony i dzieci, podejmować kluczowe decyzje, domagać się od kobiety wykonywania prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, opieką i wychowaniem dzieci. Mężczyzna może domagać się od żony współżycia, ograniczać jej wybory dotyczące życia towarzyskiego, przyjaciół, sposobów spędzania czasu. Małżeństwo staje się kontraktem, w którym kobieta wyrzeka się swojej niezależności w zamian za ochronę ze strony męża i spłaca swój dług codzienną pracą. Gościnność i odwaga są w tej kulturze dwiema największymi zaletami człowieka. Od czasów Mahometa nieodłączną częścią tej kultury jest islam.

blogogródlinia bambusZe światem arabskim kojarzą się nam następujące pojęcia:

Meczet, czyli miejsce kultu muzułmańskiego to budynek, w którym oddaje się cześć Bogu. Umożliwia wyznawcom islamu odbywanie wspólnej, rytualnej modlitwy określanej jako salat, ale może być tez wykorzystywany w celach edukacyjnych i jako miejsce spotkań.

Ramadan, czyli dziewiąty miesiąc kalendarza muzułmańskiego to święty czas dla wyznawców islamu, ponieważ wtedy rozpoczęło się objawienie Koranu. Mahometowi ukazał się Archanioł Gabriel i przekazał pierwsze wersy przyszłej świętej księgi. Podczas trwania Ramadanu muzułmanin w ciągu dnia (od świtu do zmierzchu) nie może pić, spożywać pokarmów, palić tytoniu i uprawiać seksu. W tym czasie wyznawcy islamu spożywają zazwyczaj dwa posiłki zwane iftar po zachodzie słońca oraz suhurprzed świtem. Post stanowi dla nich ochrone przed kara Allaha. Ramadan kończy się świętem Id-al-Fitr.

Id-al-Fitr to święto dziękczynienia na zakończenie miesięcznego postu. To radosny czas – podziękowanie Bogu za przeżycie czasu ramadanu i przebaczenie grzechów, w którym muzułmanie odwiedzają się, pozdrawiają i obdarowują prezentami. Jest to także dzień solidarności z potrzebującymi.

ld-al-Atha to najważniejsze muzułmańskie święto przypadające w trzeci lub czwarty dzień pielgrzymki do Mekki. Upamiętnia ofiarę Abrahama i jego posłuszeństwo wobec Boga. Każdy ojciec składa wówczas w ofierze zwierzę na pamiątkę czynu Abrahama, który był gotów złożyć Bogu w ofierze swego syna. W czasie tego święta wielu wyznawców islamu składa dobrowolne datki na cele charytatywne.

Mekka to święte miasto islamu miasto w zachodniej części Arabii Saudyjskiej położone u podnóża masywu górskiego Dżabal al-Karnajt, w wąskiej i piaszczystej Dolinie Abrahama. Jest uznawane za miejsce narodzin Mahometa i miejsce objawień sur mekkańskich (krótkich stwierdzeń związanych z osobistą relacją człowieka do Allaha)  i dostępne tylko dla wyznawców tej religii.

Mehendi to arabska sztuka zdobienia rąk henną. Ma zapewnić przyszłej żonie płodność i szczęście w małżeństwie oraz ochronić ją przed złym okiem starych panien. Malowaniu skomplikowanych rysunków zwykle towarzyszy zabawa, przez co ceremoniał przekształca się w rodzaj „wieczorka panieńskiego”. Sztuka ta ma przede wszystkim dwie tradycje: arabską i indyjską, ale rozszerzała się na inne tereny – np. do Afryki. Wzory jednak różnią się od siebie. Tradycyjnie mehendi robi się  głównie po wewnętrznej i zewnętrznej stronie dłoni oraz na stopach – są to miejsca, gdzie kolor jest najciemniejszy i najtrwalszy.bligkwiat

Osobom zainteresowanym tą odmienną kulturą i tradycją polecam lektury:

Kliknij na okładkę a przeniesiesz się na stronę konkretnego wpisu:

 

KHALED HOSSEINI

Chłopiec z latawcem
„CHŁOPIEC Z LATAWCEM”
Tysiąc wspaniałych słońc
„TYSIĄC WSPANIAŁYCH SŁOŃC”
I góry odpowiedziały echem
„I GÓRY ODPOWIEDZIAŁY ECHEM”

 

 

 

 

 

pączkiDIANA ABU-JABER

Język baklawy. Wspomnienia
„JĘZYK BAKLAWY. WSPOMNIENIA”

 

 

 

 

 

pączki NADŻIB MAHFUZ

Hamida z zaułka Midakk
„HAMIDA Z ZAUŁKA MIDAKK”
Karnak
„KARNAK”

 

 

 

 

pączkiSHERRY JONES

Klejnot Medyny
„KLEJNOT MEDYNY”

 

 

 

 

pączki SUSAN ABULHAWA

Wiatr z północy
„WIATR Z PÓŁNOCY”

 

 

 

 

pączkiANNICK COJEAN

Kobiety Kaddafiego
„KOBIETY KADDAFIEGO”

 

 

 

 

 

pączki TANYA VALKO

Arabska żona
„ARABSKA ŻONA”

 

 

 

 

pączkiSUZANNA CLARKE

Dom w Fezie
„DOM W FEZIE”

 

 

 

 

pączki  SALWA AN-NU’AJMI

Smak miodu
„SMAK MIODU”

 

 

 

 

pączki VICTORIA TWEAD

Nasz rok w Oriencie
„NASZ ROK W ORIENCIE”

 

 

 

 

pączkiPARINOUSH SANIEE

Księga przeznaczenia
„KSIĘGA PRZEZNACZENIA”

 

 

 

 

pączkiNAFISA HAJI

Słodycz łez
„SŁODYCZ ŁEZ”

 

 

 

 

pączkiNADIA HASHIMI

Okładka książki Afgańska Perła
„AFGAŃSKA PERŁA”

 

 

 

 

pączkiNEDJMA

Okładka książki Migdał. Opowieść intymna
„MIGDAŁ.OPOWIEŚĆ INTYMNA”

 

 

 

 

pączkiMUCHTAR MAI

„W IMIĘ HONORU”

pączkiVALEIRE ZENATTI

Okładka książki Wiadomość w butelce
„WIADOMOŚĆ W BUTELCE”

 

 

 

 

pączkiHALIDE EDIP ADIVAR

Okładka książki Rabia
„RABIA”

 

 

 

pączkiJEFFREY ARCHER

Okładka książki Ewangelia według Judasza
„EWANGELIA WEDŁUG JUDASZA”

pączkiROSIE THOMAS

Okładka książki Na piaskach pustyni
„NA PIASKACH PUSTYNI”

pączki

 

 

%d blogerów lubi to: